Hry do klubovny

21.12.2009 18:05
    Soutěžící se postaví na jednu nohu a snaží se ústy sebrat ze země víčko od PET lahve. Země se přitom smí dotýkat pouze chodidlem jedné nohy. Komu se to povede, ten je opravdu ŠPAČEK.     Zdroj: HRONEŠ, Ivo. Pojďte si hrát. 1989.
13.12.2009 14:49
    Každý hráč dostane přidělené číslo. Vedoucí hry je kormidélník. Hra začíná tím, že si kormidélník stěžuje, že námořníci jsou ospalí a řekne: ,,Tenhle spí, tamten spí. Musíme vzbudit šestku." Šestka (hráč s číslem šest) vyskočí, postaví se do pozoru a hlásí: ,,Co, pane? Já,...
13.12.2009 14:47
    Hráče rozdělíme do družstev minimálně po pěti členech. Jejich úkolem bude vytvořit ze svých svršků co nejdelší provaz. Při měření musí členové družstev držet provaz nad hlavami a nesmí se přetrhnout. Družstvo s nejdelší šňůrou pochopitelně...
13.12.2009 14:46
    Hráči se rozdělí do skupin. Každá dostane klíč, v jehož oušku je přivázán dostatečně dlouhý provázek. Ve stejnou chvíli začnou všechny skupiny protahovat klíč svým oděvem tak, že musí od hlavy k patě procházet pod celým oděvem. Když je sešněrován jeden hráč, předá klíč...
13.12.2009 14:38
    Úkolem cvičení je, aby se každý z hráčů dotýkal nějakou svojí částí plechovky, která stojí na zemi a na dané znamení ji společně vyzdvihli do vzduchu a udrželi ji stanovenou dobu. Dá se to hrát i na družstva. 1. hráč se plechovky dotkne nosem 2. hráč čelem 3. hráč bradou...
13.12.2009 14:16
    Vedoucí si připraví kartičky se slovy, které najde například ve Slovníku cizích slov a potom je jedno po druhém předčítá dětem, kteří se snaží vysvětlit jejich význam. Kdo bude nejblíž, získává kartičku s tím slovem. Vyhrává ten, kdo jich bude mít nejvíc. Vedoucí by měl...
13.12.2009 14:10
    Na zemi uděláme čáru, ke které si špičkami těsně stoupne první soutěžící. Předkloní se a snaží se vyznačit prstem druhou čáru, co možno nejdále od té první. Opírá se přitom druhou rukou o zem. Po vyznačení druhé čáry musí však přejít zpět do stoje a nesmí při zpátečním...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakt

Martin Hoško Karolíny Světlé 3017
Varnsdorf
407 47
+420 724 948 708 hoskom@seznam.cz
Stránky otevřeny 1. ledna 2010.