Hry do klubovny

17.11.2010 22:38
    Tato hra je vhodná, jak už napovídá sám název, pro skupinku dětí, která se dobře zná (kde mají děti stejný zájem).     Nejprve se určí nějaký ,,pekelný úkol\". Vysypat odpadkový koš, nabarvit si obličej na zeleno,.... (Nebo prostě určit něco, co nikdo...
17.11.2010 22:34
    Ráno začne netradičně, poplachem. Do objektu vnikla neznámá bakterie, je nutné odmoření základny.     Po celém objektu jsou rozházené papírky (po zemi, pod skříněmi, všude). Úkolem skupin je sbírat bakterie. Kdo sebere více bakterií,...
17.11.2010 22:32
    Na jednom konci stolu (zhruba v jedné třetině) je nakreslená bílá křídová čára, označující hranici bitevního pole. Na druhém konci stolu pak místo, odkud se bude střílet. Každý hráč dostane několik (zpravidla 3-5) figurek jedné barvy. Je nutné, aby figurky jednotlivých hráčů...
23.09.2010 16:53
    Položte na zem obruč a dva soupeři se postaví proti sobě vně obruče a chytnou se za obě ruce. Doprostřed obruče položte gumového hada, který nesmí být rušen, jinak uštkne. Protihráči se snaží škubáním rukou, strkáním, tlakem, poskoky a úskoky přinutit soupeře, aby překročil...
23.09.2010 16:51
    Společně natrhejte novinový papír přibližně na formát A4. Papíry smuchlejte do tvaru vajec a připravte jich alespoň 30. Provázkem vymezte kruh o poloměru jednoho metru. Vedoucí bude představovat slípku, která sedí v hnízdě a chrání vejce, jež jsou rozmístěna na ploše kruhu....
23.09.2010 16:46
    Každá družina si zvolí žrouta. Úkolem družiny je pomocí věcí, které mají u sebe, mu udělat co největší břicho. Břicho musí být oblé, bez ostrých hran. Měří se obvod břicha a počet věcí v břichu.        Zdroj: MIKŠÍK, Jaroslav. Hrníček her...
04.07.2010 13:46
    Hráči sedí na židlích podél stěn ve světnici. První hráč řekne: ,,Byl jsem v Paříži." Druhý po levici se ptá: ,,Cos tam Koupil?" První odpoví: ,,Pár bot," a pohybuje volně nohama pak po celou hru. Druhý se pak obrátí ke třetímu hráči a řeknu zase: ,,Byl jsem v Paříži"; ten...
16.05.2010 19:57
    Každý hráč si nalíčí rtěnkou rty a otiskne je na dva čisté papíry. Na jeden z nich udělá svoji značku, popřípadě se podepíše. Pak jsou jednotlivým papírům přidělana čísla. Výsledná díla se pak rozvěsí a všichni mají za úkol poznat a správně přiřadit promíchané papíry. Kdo...
05.04.2010 15:25
    Děti se postaví na kus koberce, igelitu či plachty. Měla by být téměř celá zaplněna. Vedoucí jim sdělí, že koberec se pokazil a že je nutno jej obrátit tak, že strana, na které hráči stáli, musí být otočena k zemi. Přitom však nikdo nesmí z koberce sestoupit. Skupina musí...
28.02.2010 22:32
    Hráči sedí v kruhu. Doprostřed se položí hromádka knoflíků (kamínků, šišek,...), vždy o jednu méně, než je hráčů. Všichni musí mít ruce za zády. Na domluvený zvukový signál, např. tlesknutí, se každý snaží co nejrychleji sebrat z hromádky jeden knoflík. Komu se to nepodaří,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Martin Hoško Karolíny Světlé 3017
Varnsdorf
407 47
+420 724 948 708 hoskom@seznam.cz
Stránky otevřeny 1. ledna 2010.