Hry do klubovny

28.12.2011 13:11
    Každá skupina vyšle k vedoucímu jednoho svého člena. Vedoucí dá všem stejný úkol: Ať vaše skupina zazpívá sborově první sloku písně Čtyři koně ve dvoře, nebo ať si polovina oddílu sedne a druhá ať jí hrozí prstem,... Vyslanci se rozejdou ke svým skupinám a naznačí jim...
28.12.2011 13:02
    Na zem, asi 1,5 až 2 metry od startovní čáry, se položí krabice. Potom hází hráči do této krabice od startu balíček mariášových karet (po 32 kartách). Vítězí ten, komu se karet podaří do krabice vhodit nejvíc.     Zdroj: http://www.woodcraft.cz.
28.12.2011 12:56
    Hráči házejí po řadě dvěma kostkami. V prvním kole se snaží hodit dvojku (dvě jedničky). Komu se to podaří, dostane dva body. V druhém kole se hází trojka - kdo ji má, získává tři body. V dalších kolech lze obdržet za čtyřku čtyři body, za pětku pět bodů,... Dvanácté kolo...
28.12.2011 12:54
    Tato hra vám pomůže připravit veselé odpoledne v klubovně nebo zpestřit program v horském srubu. Postavte na židli prázdný hrnec a foukejte do něho z několika kroků brčkem zápalková dřívka. Kdo bude mít nejvíc zásahů?     Zdroj: ZAPLETAL, Miloš....
28.12.2011 12:51
    Každý soutěžící si vezme do úst doušek vody a snaží se ji nepolknout, ale udržet v ústech. Hodnotí se, kdo vydržel nejdéle. Samozřejmě můžete své soupeře rozesmívat.     Zdroj: MIKŠÍK, Jaroslav. Hrníček her 46. Brno: Mravenec, 2009.
28.12.2011 12:48
    Jeden hráč, který dělá ježibabu, se obrátí čelem k ostatním a vystrčí pravou paži kupředu. Ostatní se postaví do půlkruhu kolem ní a natáhnou ruku tak, aby se dotýkali ruky ježibaby a přitom byli od ní co nejdál.     Ježibaba začíná skřehotavým hlasem...
28.12.2011 12:46
    Hra vychází z pohádky Boženy Němcové Chytrá horákyně. Účastníci po rozdělení nejlépe do pětičlenných družstev řeší v časovém limitu (do 15 minut) hlavní úkol této pohádky: jeden z nich se dostaví a absolvuje čestné kolo před králem ,,ani pěšky ani na voze, ani nahý, ani...
28.12.2011 12:43
    Jeden z hráčů je námořníkem, ostatní sedí v kruhu. Námořník přistoupí k některému hráči a řekne: ,,Jedu na severní pól, chceš něco poslat Eskymákům ?" Oslovený musí jmenovat nějakou věc, která je v místnosti a začíná stejným písmenem jako jeho jméno. Námořník tuto věc...
28.12.2011 12:41
    Hráči se domluví, kdo bude představovat jaké domácí užitkové zvíře. Zvolený vypravěč pak vypráví smyšlený příběh nebo pohádku, v níž vystupují jako hrdinové různá zvířata. Kdykoliv se vypravěč zmíní o některém druhu zvířete, které je přiděleno mezi hráče, musí hráč, jenž...
28.12.2011 12:36
    Jeden z hráčů vysloví nějaké písmeno. Jeho soused přidá další, ovšem jen takové, aby obě písmena dávala začátek nějakého slova. Následující hráči jmenují další písmena a to tak, že každý, přidá-li své písmeno, musí mít na mysli určité slovo, které z dosud vyslovených...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Martin Hoško Karolíny Světlé 3017
Varnsdorf
407 47
+420 724 948 708 hoskom@seznam.cz
Stránky otevřeny 1. ledna 2010.